صفحه شخصی محسن سعیدی   
 
نام و نام خانوادگی: محسن سعیدی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی عمران
شغل:  سرپرست کازگاه-سرپرست اجرایی
شماره نظام مهندسی:  263001174
تاریخ عضویت:  1390/07/25
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
21   نظر / همه نظرات